NLP COACHING PRE-EVALUARE

250.00

PRE-EVALUAREA pentru NLP COACHING are loc înainte de începerea unui program de coaching. Aceasta include, în general, o evaluare a persoanei care va beneficia de coaching, pentru a identifica punctele forte și zonele care pot necesita îmbunătățiri. Evaluarea poate include interviuri, chestionare și analize ale mentalității, competențelor și comportamentului cognitiv si emoțional  al persoanei. Informațiile colectate în timpul pre-evaluării sunt apoi folosite pentru a adapta programul de NLP Coaching la nevoile specifice ale persoanei și pentru a stabili obiectivele clare și măsurabile de Coaching NLP.

Procesul este susținut de Monica Panea, NLP Coach, senior partner la Academia NLP (link…).

Category:

Pre-evaluarea NLP Coaching este extrem de importantă pentru că:

Identifică domeniile de îmbunătățire: Ajută la identificarea domeniilor în care persoana ar putea avea nevoie să își concentreze eforturile de dezvoltare pentru a-și atinge obiectivele.

Stabilește obiective realiste: Informațiile adunate îi permit coach-ului NLP să fixeze țeluri clare și realizabile pentru implicarea în NLP coaching.

Adaptează programul de NLP coaching NLP: Pe baza rezultatelor obținute, coach-ul poate adapta programul de coaching la nevoile și obiectivele specifice ale individului.

Îmbunătățește eficiența procesului de NLP Coaching: Prin identificarea punctelor tari și a punctelor slabe înainte de începerea coaching-ului NLP, coach-ul poate să se asigure că programul este cât mai eficient posibil.

Măsoară progresul: oferă o bază de referință în raport cu care se poate evalua progresul pe parcursul întregului proces de coaching.

Determină eficiența costurilor : permite o utilizare mai rentabilă a timpului de coaching NLP concentrându-se pe cele mai importante aspecte ce trebuie îmbunătățite.

Pe scurt, pre-evaluarea NLP Coaching este extem de important pentru a asigura un program de NLP Coaching cât mai eficient posibil și că acesta se adresează nevoilor și obiectivelor specifice ale individului.

După ce ai achiziționat serviciul, salvează și folosește VOUCHER-UL pentru a-ți programa data sesiunii de pre-evaluare NLP Coaching.